ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

Про  організацію роботи щодо

забезпечення виконання виконавчими

органами Лубенської міської ради вимог

Закону України «Про очищення влади»

 

 

З метою забезпечення належного виконання виконавчими органами Лубенської міської ради вимог Закону України «Про очищення влади»,  ураховуючи п. 2 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», керуючись ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Організувати проведення відповідно до Закону України «Про очищення влади» перевірку щодо посадових осіб (крім виборних посад) органів місцевого самоврядування з 01 червня 2015 року та завершити проведення перевірки в межах строків, установлених законодавством.

 

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету Лубенської міської ради до 31.10.2014 року:

2.1. Забезпечити проведення відповідними кадровими підрозділами перевірки відомостей, зазначених в особових справах підпорядкованих працівників, для виявлення осіб, до яких застосовується заборона протягом десяти років обіймати посади, стосовно яких здійснюється очищення влади (люстрація), на основі критеріїв, визначених частиною першою статті 3 Закону України «Про очищення влади».

2.2. Результати перевірки направити до юридичного відділу виконавчого комітету міської ради для узагальнення та інформування міського голови.

2.3. У разі виявлення осіб, зазначених у п. 2.1. цього розпорядження, направити подання з відповідними документами міському голові для вирішення питання щодо наявності або відсутності підстав для звільнення.

 

3. Визначити юридичний відділ (начальник відділу Мелентьєва Н.М.), головного спеціаліста з кадрової роботи Мелешко Т.Г. виконавчого комітету міської ради та працівників, відповідальних за кадрове діловодство в окремих структурних підрозділах виконавчого комітету Лубенської міської ради відповідальними за:

 

3.1. Здійснення перевірки відомостей особових справ посадових та службових осіб місцевого самоврядування  відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету Лубенської міської ради для виявлення осіб, до яких застосовуються положення Закону України «Про очищення влади».

3.2. Вжиття необхідних заходів щодо здійснення перевірки після прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про очищення влади» (подання посадовими особами заяви щодо застосування або незастосування відповідних заборон, згоди на проходження перевірки, згоди на оприлюднення відомостей щодо них, направлення запитів про перевірку відомостей, направлення повідомлення до Міністерства юстиції України тощо).

 

4. Відділу інформаційного забезпечення та комунікацій з громадськістю (начальник відділу Коваленко В.В.) забезпечити оприлюднення на веб-сайті Лубенської міської ради інформації про проведення перевірки в установленому порядку.

 

5. Покласти координацію роботи щодо забезпечення структурними підрозділами виконавчого комітету Лубенської міської ради виконання вимог Закону України «Про очищення влади» на керуючого справами виконавчого комітету Даценка В.М., контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             О.П.Грицаєнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток до розпорядження

                                                                                       міського голови № ______

                                                                                       від ___________________   

 

З Г О Д А

на збір та обробку персональних даних

 

Я, ___________________________________________________________

                                                                            ( П. І. Б.)

(паспорт серія ___№_______) шляхом підписання цього тексту,  надаю  згоду

Виконавчому комітету Лубенської міської ради, м. Лубни, вул. Я.Мудрого,33

на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення персональних даних, у тому числі конфіденційної інформації про мою освіту, адресу, дату та місце народження, стаж роботи (загальний, на  державній службі  та  в  органах  місцевого  самоврядування ).

Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною.

Ця згода надана на строк поки не мине потреба.

 

«__»___________20__року           _________________   (_________________)

 

Особу та підпис _________________________________ перевірено

 

Відповідальна особа                   ___________________     (________________)

 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________

Посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою їх обробки у електронних базах та ведення їх обліку, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються для використання.

 

 

«___»____________р.    ___________________________    (_____________)

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних з метою їх обробки для ведення їх обліку в межах, передбачених законодавством. Для виконання вищезазначеної мети Ваші дані можуть надаватися третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1. Знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

3. На доступ до своїх персональних даних.

4. Отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються.

5. Предявляти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду.

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.

11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                   В.М. Даценко