УКРАЇНА

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 від 23.12 2013 р.   № 326-р

 Про  внесення змін та доповнень

до розпоряджень міського голови

 

            Для забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, розглянувши Експертні пропозиції Полтавського обласного осередку ВГО «Українська асоціація захисту персональних даних» та керуючись вимогами Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-УІ «Про захист персональних даних», Положенням про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 616 :

         1. Внести зміни та доповнення в додаток до розпорядження міського голови від 18.01.2012р. № 16-а «Про затвердження Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є виконавчий комітет Лубенської міської ради», а саме:

         1.1. З п.п. 1.1. «Визначення термінів» пункту 1 «Загальні поняття та сфера застосування» вилучити абзац «загальнодоступні джерела персональних даних».

         1.2. Вилучити п.п.4.2 та п.п.4.4. пункту 4 «Порядок обробки персональних даних».

         1.3. П.п.4.6 пункту 4 викласти в новій редакції:

         Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) дозволяється лише з підстав, визначених ч.2 ст.7 Закону України «Про захист персональних даних».

1.4. Доповнити пункт 4 «Порядок обробки персональних даних у базах персональних даних» підпунктами:

4.7.  Обробка персональних даних включає будь-яку дію або сукупність дій, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних відповідно до мети та підстав їх обробки.

4.8. При укладанні трудового договору, при зверненні до органів виконавчої влади, фізичні особи подають документи, передбачені законодавством,  у тому числі письмову згоду на збір та обробку персональних даних  у базі персональних даних, які зберігаються у справах суб’єкта персональних даних або у справах виконавчого комітету Лубенської міської ради протягом усього строку обробки персональних даних.

4.9. Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, здійснюється лише відповідно до їхніх посадових  чи службових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових чи службових обов'язків. Таке зобов'язання дійсне і після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

4.10. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості.

4.11. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.

4.12. Персональні дані суб’єктів персональних даних, відображені у зібраних при укладанні трудового договору відповідних документах та при отриманні звернень громадян накопичуються в особових справах у спеціаліста з кадрової роботи, у відділі обліку, контролю та звітності або у  загальному відділі виконавчого комітету Лубенської міської ради.

4.13. Зміни до персональних даних вносяться відповідальними працівниками на підставі вмотивованої письмової вимоги суб’єкта персональних даних.

У випадках, передбачених законодавством, суб’єкт персональних даних подає відповідальним працівникам відомості та копії документів про зміни в його персональних даних для внесення відповідних відомостей до бази персональних даних у десятиденний строк з дня набуття таких змін.

Зміни до бази персональних даних можуть вноситися також за зверненнями інших суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних даних чи відповідна зміна здійснюється за рішенням суду, що набрало законної сили.

Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

4.14. Знеособлення персональних даних здійснюється в установленому порядку і полягає у вилученні відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу. Знеособлені персональні дані можуть використовуватися в статистичних цілях.

4.15. Поновлення персональних даних здійснюється відповідальними особами за згодою суб’єкта персональних даних відповідно до мети та підстав обробки персональних даних в базах персональних даних, володільцем яких є виконавчий комітет Лубенської міської ради.

4.16.  Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб'єкта персональних даних або в інших випадках, передбачених законом.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані.

Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог Закону України "Про захист персональних даних".

4.17. Персональні дані в базах персональних даних знищуються відповідно до вимог частини 2 статті 15 Закону України "Про захист персональних даних". Знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких даних.

 

         2. Внести зміни та доповнення до розпорядження міського голови від 19.12.2011 р. № 390-р «Про захист персональних даних», а саме:

          2.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

          «Забезпечити використання інформації про персональні дані фізичних осіб, їх обробку та зберігання лише за згодою їх власників у відповідності до чинного законодавства України».

 

          2.2. Затвердити зразок згоди щодо надання дозволу суб’єкта персональних даних на їх обробку у новій редакції (додаток).

 

          2.3. В пункті 5 прізвище Кеда Алла Василівна замінити на Шуть Юлія Вікторівна.

 

          2.4. Особою відповідальною за захист персональних даних з можливістю відстеження розгляду звернень громадян призначити начальника загального відділу Зот Світлану Анатоліївну.

 

          2.5. Підпункт 9.1. пункту 9 викласти в новій редакції:

          «Забезпечити використання інформації про персональні дані фізичних осіб, їх обробку та зберігання лише за згодою їх власників у відповідності до чинного законодавства України. Забезпечити обробку інформації про фізичну особу у відповідності умов згод суб’єктів персональних даних або відповідно до законів, у порядку встановленому законодавством».

 

2.6. Підпункт 9.4. пункту 9 викласти в новій редакції:

«Забезпечити використання інформації про персональні дані фізичних осіб лише за згодою їх власників, не допускати доступу сторонніх осіб, що може призвести до розголошення або втрати інформації, обробку, зберігання та використанні у відповідності до чинного законодавства».

           3. Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Коваленко В.В. розмістити на сайті виконавчого комітету Лубенської міської ради інформацію про посадову особу відповідальну за захист персональних даних з можливістю відстеження розгляду звернень громадян.

 

4 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Даценка В.М.

 

Міський голова                                                                   О.П.Грицаєнко