ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

01.07. 2015 р.   № 191-р

Про  початок проведення перевірки у

виконавчих органах Лубенської міської

ради, передбаченої Законом України «Про

очищення влади»

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563 та внесених до нього змін, постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 167, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»,  керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Провести  у виконавчих органах  Лубенської міської ради перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка):

1.1. для  керівників, заступників керівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, керівників, заступників керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, визначивши днем початку перевірки – 16 листопада  2015 року;

1.2. для інших посадових осіб структурних підрозділів виконавчих органів міської ради та її виконавчого комітету, не зазначених у підпункті 1.1. цього пункту, визначивши днем початку перевірки – 01 грудня 2015 року.

 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчих органів міської ради  забезпечити ознайомлення посадових осіб структурних підрозділів, у тому числі, тих які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю) з цим розпорядженням.

 

3. Головному спеціалісту з кадрової роботи виконавчого комітету Мелешко Т.Г. ознайомити посадових осіб – працівників виконавчого комітету, у тому числі, тих які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю) з цим розпорядженням.

 

 4. Посадовим особам виконавчих органів міської ради, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати  відповідальному працівнику за кадрову роботу структурного підрозділу:

- власноручно написану заяву  про згоду на проходження перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»  згідно з додатками 1 або 2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 ;

- копії, засвідчені підписом працівника кадрової служби і  скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідальному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» в паперовому та електронному вигляді.

 

 5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (начальник Коваленко В.В.) забезпечити оприлюднення інформації щодо початку проведення перевірки, копій заяв і декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) посадових осіб, стосовно яких проводиться перевірка та результатів проведення перевірки на офіційному веб-сайті міської ради.

 

 6. Керівникам структурних підрозділів виконавчих органів міської ради (управлінням, відділам) забезпечити проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» у визначені чинним законодавством строки.

 

 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Даценка В.М.

 

 

 

Міський голова                                                                             О.П.Грицаєнко